Skip to content

Select your location.

It looks like your location does not match the site. We think you may prefer a ClientEarth site which has content specific to your location. Select the site you'd like to visit below.

English (USA)

Location successfully changed to English (Global)

Follow us

Support us Opens in a new window Donate
Return to mob menu

Search the site

Air pollution | 20 February 2024

Temiz Hava Hukuku El Kitabı / Clean Air Law Handbook (Turkey)
Air pollution

PDF | 1145 kb

Download Item

Temiz Hava Hukuku El Kitabı / Clean Air Law Handbook (Turkey)

Temiz Hava Hukuku El Kitabı, Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki hava kirliliği mevzuatının karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Temiz hava hakkı, dış ortam hava kalitesi mevzuatı ve sanayi sektörü mevzuatı dahil olmak üzere maddi ve usule ilişkin yasal çerçevenin daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. El Kitabı, hava kalitesine ilişkin temel hukuki kavramlar ve bunların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Türkiye ile AB üye devletlerinin ulusal mahkemelerinin içtihatları aracılığıyla yorumlanması hakkında genel bir perspektif sunmaktadır.

The Clean Air Law Handbook (Turkish) provides a comparative analysis of air pollution legislation in Turkey and the European Union. It aims to provide a better understanding of the substantive and procedural legislative framework including the right to clean air, ambient air quality legislation and industrial sector legislation. The Handbook also gives an overview of key legal concepts concerning air quality and their interpretation through the case law of the European Court of Human Rights, the European Court of Justice and national courts of Turkey and EU member states.