Become a member - sign up to receive regular news and updates...
Polish NGOs support ClientEarth

Photo by: wlodi


In a letter to the Prime Minister of the Republic of Poland, H.E. Mr Donald Tusk, members of Polish civil society have supported ClientEarth following Treasury Minister Mr Budzanowski’s claims that ClientEarth “acts against the interests of the State...”.

In the letter to the Prime Minister the Polish groups express concern that this represents an unprecedented attack on a lawful civil society organisation from a high-level government representative.

The letter explains: “By equating the interests of private companies with those of the public Minister Buzanowski’s comments go to the heart of the role of civil society in Poland... The Constitution states that the Republic of Poland shall protect the right to create and operate citizens’ movements, voluntary associations and foundations, and that public authorities shall support citizens’ efforts in protecting and improving the quality of the environment.” 

Read the full letter (Polish)

Full list of NGO signatories:

Koalicja Klimatyczna: Fundacja Aeris Futuro
Fundacja ClientEarth
Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii
Fundacja Ekologiczna Arka
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja
Fundacja EkoRozwoju FER
Fundacja GAP Polska
Fundacja Greenpeace Polska
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Liga Ochrony Przyrody
Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski
Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
Społeczny Instytut Ekologiczny
WWF Polska, Zielone Mazowsze
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Fundacji Instytutu na Rzecz Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
Klub Przyrodników
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła"
Ekologiczny Serwis Prawny
Instytut Spraw Publicznych
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Photo by: wlodi
 

All news